TECHNOGYM SPA TECHNOGYM ORD SHS

0RG1 LSIN
0RG1
TECHNOGYM SPA TECHNOGYM ORD SHS LSIN
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0RG1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TECHNOGYM SPA TECHNOGYM ORD SHS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 0RG1 là 1.252B EUR. EPS TTM của công ty là 0.31 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.57% và P/E là 19.68. Ngày thu nhập tiếp theo của TECHNOGYM SPA TECHNOGYM ORD SHS là 3 Tháng 8, ước tính là 0.13 EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu