TECHNOGYM S P A NPVTECHNOGYM S P A NPVTECHNOGYM S P A NPV

TECHNOGYM S P A NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0RG1 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TECHNOGYM S P A NPV

Tổng tài sản của 0RG1 trong H2 23 là 818.31 M EUR, tăng 7.65% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 3.89% trong H2 23 tới 454.6 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY