TECHNOGYM S P A NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0RG1 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của TECHNOGYM S P A NPV

Tổng tài sản của 0RG1 trong H2 22 là 786.21M EUR, tăng 9.64% so với kỳ trướcH1 22. Và tổng nợ phải trả tăng 7.23% trong H2 22 tới 440.28M EUR.

‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu