GPInvestments Class A sharesGPInvestments Class A sharesGPInvestments Class A shares

GPInvestments Class A shares

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GPINA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GPInvestments Class A shares

Tổng tài sản của GPINA trong Q1 24 là 513.82 M USD, tăng 0.74% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 39.53% trong Q1 24 tới 74.29 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY