Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Luxembourg có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty Luxembourg sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RTLLRTLGroup
4.534 B EUR29.10 EUR−0.34%00.009.643.02 EUR−64.10%7.98%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
REINIReinetInvest
4.507 B EUR24.6 EUR+1.65%410.281.29%Tài chính
Sức mua mạnh
BRELBrederode
3.335 B EUR113.8 EUR0.00%70710.3114.277.97 EUR−77.44%0.79%Tài chính
Mua
LLXMPRLuxempar
1.508 B EUR75.0 EUR0.00%4880.298.448.88 EUR−63.33%2.46%Tài chính
SOFINSocFinCaoutchcs
441.44 M EUR31.0 EUR0.00%55014.2110.552.94 EUR−48.26%3.23%Công nghiệp Chế biến
SSTCXHStCroixHldgImSo
316.106 M EUR71.0 EUR0.00%351.3715.764.51 EUR−8.07%0.00%Tài chính
SCFNSSocfinasia
309.589 M EUR15.8 EUR0.00%1.4 K1.296.722.35 EUR+180.47%18.83%Công nghiệp Chế biến
SOFAFSocfinaf
212.465 M EUR11.8 EUR−0.84%4.235 K1.687.451.58 EUR−60.78%0.00%Tài chính
FTXHGFotexHolding
137.763 M EUR3.20 EUR0.00%1500.0315.460.21 EUR−65.29%0.00%Tài chính
GPINAGPInvestments Class A shares
100.272 M EUR0.685 USD−1.44%02.070.31 EUR0.00%Tài chính
VLCNVelcanHoldings ordinary shares
74.662 M EUR14.5 EUR+2.11%1.306 K0.25136.790.11 EUR−91.03%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SEOSEO .prvB
33.212 M EUR157 EUR−4.85%00.004.71%Công ty dịch vụ công cộng
FFR0014008NF9BarBaIr 24
103.940 EUR0.00%0