ANIMA HOLDING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ANIM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ANIMA HOLDING

Doanh thu của ANIMA HOLDING trong năm ngoái lên tới 368.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 1.02 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Financial Products, năm trước mang lại 1.23 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ANIMA HOLDING 1.02 B EUR, và năm trước đó — 1.23 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia