ERGERGERG

ERG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ERG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ERG

Doanh thu của ERG trong năm ngoái lên tới 741.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 616.48 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wind, năm trước mang lại 602.00 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ERG 374.00 M EUR, và năm trước đó — 366.00 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia