TENARISTENARISTENARIS

TENARIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEN nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TENARIS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của TEN trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.59 EUR trong khi ước tính là 0.49 EUR, gây bất ngờ đến 22.56%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 3.22 B EUR mặc dù con số ước tính là 3.13 B EUR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.45 EUR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 3.07 B EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của TEN trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên