TENARISTENARISTENARIS

TENARIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TENARIS

Doanh thu của TENARIS trong năm ngoái lên tới 13.75 B EUR, phần lớn trong số đó — 13.12 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Tubes, năm trước mang lại 10.59 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TENARIS 5.36 B EUR, và năm trước đó — 4.70 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia