TENARIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEN nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Tenaris SA sản xuất và cung cấp các sản phẩm ống thép. Công ty hoạt động trong các phân khúc Ống và Khác. Phân khúc Ống bao gồm sản xuất và bán các sản phẩm ống thép liền mạch, thép hàn cũng như các dịch vụ liên quan chủ yếu cho ngành dầu khí, đặc biệt là các loại sản phẩm ống cho quốc gia dầu mỏ được sử dụng trong hoạt động khoan cũng như cho các ứng dụng công nghiệp khác có quy trình sản xuất bao gồm trong chuyển đổi thép thành các sản phẩm dạng ống. Phân khúc Khác có tất cả các hoạt động kinh doanh và phân khúc vận hành khác, bao gồm sản xuất và bán thanh mút, thiết bị công nghiệp, ống cuộn, bộ trao đổi nhiệt và ống dẫn tiện ích cho các tòa nhà cũng như bán năng lượng và nguyên liệu thô vượt quá yêu cầu nội bộ. Các sản phẩm hoàn thiện chính của công ty là vỏ và ống thép liền mạch cũng như ống được hàn, ống dẫn và các loại ống thép cơ khí, các kết cấu khác cho các mục đích sử dụng khác nhau. Công ty được thành lập vào năm 1909, có trụ sở chính tại Luxembourg.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Không có dữ liệu
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

TEN không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty