TECHNOGYM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TGYM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TECHNOGYM

Doanh thu của TECHNOGYM trong năm ngoái lên tới 721.00M EUR, phần lớn trong số đó — 587.81M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Fitness Equipment, Spare Parts, Hardware and Software, năm trước mang lại 511.98M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe (excluding Italy) — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TECHNOGYM 333.17M EUR, và năm trước đó — 291.12M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia