HEINEKEN MALAYSIA BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HEIM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HEINEKEN MALAYSIA BERHAD

Doanh thu của HEINEKEN MALAYSIA BERHAD trong năm ngoái lên tới 2.86 B MYR, phần lớn trong số đó — 2.86 B MYR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Malt Liquor Brewing, năm trước mang lại 1.98 B MYR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HEINEKEN MALAYSIA BERHAD 2.86 B MYR, và năm trước đó — 1.98 B MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia