HEINEKEN MALAYSIA BERHADHEINEKEN MALAYSIA BERHADHEINEKEN MALAYSIA BERHAD

HEINEKEN MALAYSIA BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HEIM nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính HEINEKEN MALAYSIA BERHAD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của HEIM là 2.61. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 11.77. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 527.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: MYR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ