MMM

MEDIA PRIMA BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MEDIA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MEDIA PRIMA BHD

Tổng tài sản của MEDIA trong Q3 24 là 1.44 B MYR, tăng 0.99% so với kỳ trướcQ2 24. Và tổng nợ phải trả tăng 1.65% trong Q3 24 tới 753.54 M MYR.

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: MYR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY