SARAWAK CONSOLIDATED IND BHDSARAWAK CONSOLIDATED IND BHDSARAWAK CONSOLIDATED IND BHD

SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SCIB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD 132.04 M MYR, và năm trước đó — 128.43 M MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia