SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD

SCIB MYX
SCIB
SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SCIB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SCIB là 96.036M MYR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu