SIME DARBY PLANTATION BERHADSIME DARBY PLANTATION BERHADSIME DARBY PLANTATION BERHAD

SIME DARBY PLANTATION BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SIMEPLT nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SIME DARBY PLANTATION BERHAD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của SIMEPLT trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.03 MYR trong khi ước tính là 0.03 MYR, gây bất ngờ đến -6.45%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 5.28 B MYR mặc dù con số ước tính là 5.28 B MYR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của SIMEPLT trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên