SIME DARBY PLANTATION BERHAD

SIMEPLT MYX
SIMEPLT
SIME DARBY PLANTATION BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SIMEPLT financial statements

Tóm tắt tài chính của SIME DARBY PLANTATION BERHAD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SIMEPLT là 24.966B. EPS TTM của công ty là 0.22, lợi tức cổ tức là 3.69%, và P/E là 16.67. Ngày thu nhập tiếp theo SIME DARBY PLANTATION BERHAD là 1 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền