THETA EDGE BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

THETA nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính THETA EDGE BERHAD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của THETA là 0.77. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 30.03. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 197.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: MYR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ