TOP GLOVE CORPORATION BHDTOP GLOVE CORPORATION BHDTOP GLOVE CORPORATION BHD

TOP GLOVE CORPORATION BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TOPGLOV nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TOP GLOVE CORPORATION BHD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của TOPGLOV trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -0.01 MYR trong khi ước tính là -0.01 MYR, gây bất ngờ đến 9.71%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 550.30 M MYR mặc dù con số ước tính là 612.70 M MYR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là -0.01 MYR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 625.21 M MYR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của TOPGLOV trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên