TOP GLOVE CORPORATION BHDTOP GLOVE CORPORATION BHDTOP GLOVE CORPORATION BHD

TOP GLOVE CORPORATION BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TOPGLOV nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TOP GLOVE CORPORATION BHD

Doanh thu của TOP GLOVE CORPORATION BHD trong năm ngoái lên tới 2.26 B MYR, phần lớn trong số đó — 2.26 B MYR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Rubber Glove, năm trước mang lại 5.57 B MYR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TOP GLOVE CORPORATION BHD 1.99 B MYR, và năm trước đó — 4.81 B MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia