TOP GLOVE CORPORATION BHDTOP GLOVE CORPORATION BHDTOP GLOVE CORPORATION BHD

TOP GLOVE CORPORATION BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TOPGLOV nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính TOP GLOVE CORPORATION BHD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của TOPGLOV là 4.50. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 250.97. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 10.70 k người.

Chỉ số
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: MYR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ