Atour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings Limited

Atour Lifestyle Holdings Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ATAT nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của Atour Lifestyle Holdings Limited trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của ATAT trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.09 USD trong khi ước tính là 0.24 USD, gây bất ngờ đến -64.54%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 203.27 M USD mặc dù con số ước tính là 180.00 M USD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.29 USD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 213.40 M USD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của ATAT trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên