Atour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings Limited

Atour Lifestyle Holdings Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ATAT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Atour Lifestyle Holdings Limited

Doanh thu của Atour Lifestyle Holdings Limited trong năm ngoái lên tới 657.20 M USD, phần lớn trong số đó — 381.88 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Manachised Hotels, năm trước mang lại 202.09 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Atour Lifestyle Holdings Limited 658.57 M USD, và năm trước đó — 336.07 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia