Atour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings LimitedAtour Lifestyle Holdings Limited

Atour Lifestyle Holdings Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ATAT nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính Atour Lifestyle Holdings Limited.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ATAT là 3.24. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 12.73. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 4.25 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ