FNCB Bancorp Inc. Common StockFNCB Bancorp Inc. Common StockFNCB Bancorp Inc. Common Stock

FNCB Bancorp Inc. Common Stock

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FNCB nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của FNCB Bancorp Inc. Common Stock

Tổng tài sản của FNCB cho Q1 24 là1.87 B USD, ít hơn 0.80% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 1.04% trong Q1 24 tới 1.73 B USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY