Alphabet Inc (Google) Class C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GOOG nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của Alphabet Inc (Google) Class C trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của GOOG trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 1.64 USD trong khi ước tính là 1.59 USD, gây bất ngờ đến 3.05%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 86.31 B USD mặc dù con số ước tính là 85.28 B USD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 1.51 USD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 78.71 B USD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của GOOG trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên