Alphabet Inc (Google) Class C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GOOG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Alphabet Inc (Google) Class C

Doanh thu của Alphabet Inc (Google) Class C trong năm ngoái lên tới 282.84B USD, phần lớn trong số đó — 253.53B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Google Services, năm trước mang lại 237.53B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Alphabet Inc (Google) Class C 134.81B USD, và năm trước đó — 117.85B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia