Gulf Resources, Inc.Gulf Resources, Inc.Gulf Resources, Inc.

Gulf Resources, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GURE nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Gulf Resources, Inc.

Tổng tài sản của GURE trong Q3 23 là 278.89 M USD, tăng 0.21% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 0.63% trong Q3 23 tới 18.17 M USD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY