Intel Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INTC nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Intel Corporation

Tổng tài sản của INTC trong Q4 23 là 191.57 B USD, tăng 1.45% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 1.86% trong Q4 23 tới 81.61 B USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY