MRS BECTORS FOOD SPE LTDMRS BECTORS FOOD SPE LTDMRS BECTORS FOOD SPE LTD

MRS BECTORS FOOD SPE LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BECTORFOOD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MRS BECTORS FOOD SPE LTD

Doanh thu của MRS BECTORS FOOD SPE LTD trong năm ngoái lên tới 13.62 B INR, phần lớn trong số đó — 12.71 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Food, năm trước mang lại 9.04 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MRS BECTORS FOOD SPE LTD 9.66 B INR, và năm trước đó — 7.15 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia