BHARTI AIRTEL LTD

BHARTIARTLNSE
BHARTIARTL
BHARTI AIRTEL LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BHARTIARTL nguyên tắc cơ bản

BHARTI AIRTEL LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BHARTIARTL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.00 INR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.35%