BHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LTD

BHARTI AIRTEL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BHARTIARTL nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BHARTI AIRTEL LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BHARTIARTL trong quý trước là 375.99 B INR, và thấp hơn 0.79% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 20.72 B INR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY