BHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LTD

BHARTI AIRTEL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BHARTIARTL nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính BHARTI AIRTEL LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của BHARTIARTL là 4.96. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 11.75. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 69.59 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ