BHARTI AIRTEL LTD

BHARTIARTLNSE
BHARTIARTL
BHARTI AIRTEL LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BHARTIARTL nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu BHARTI AIRTEL LTD

Lợi nhuận của BHARTIARTL trong quý trước là 3.75 INR trong khi ước tính là 4.57 INR, chiếm -18.01 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 345.27B INR mặc dù con số ước tính là 337.84B INR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 5.47 INR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 353.72B INR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của BHARTIARTL.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên