BHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LTD

BHARTI AIRTEL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BHARTIARTL nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của BHARTI AIRTEL LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của BHARTIARTL trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 3.51 INR trong khi ước tính là 6.69 INR, gây bất ngờ đến -47.56%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 375.99 B INR mặc dù con số ước tính là 383.94 B INR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 5.36 INR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 399.47 B INR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của BHARTIARTL trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên