HINDALCO INDS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HINDALCO nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của HINDALCO INDS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của HINDALCO trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 10.49 INR trong khi ước tính là 14.50 INR, gây bất ngờ đến -27.66%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 528.08 B INR mặc dù con số ước tính là 517.90 B INR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của HINDALCO trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên