HINDALCO INDS

HINDALCO NSE
HINDALCO
HINDALCO INDS NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HINDALCO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HINDALCO INDS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HINDALCO là 878.645B INR. EPS TTM của công ty là 67.75 INR, tỷ suất cổ tức là 1.02% và P/E là 5.77.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu