HINDALCO INDS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HINDALCO nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính HINDALCO INDS, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của HINDALCO trong quý trước là 528.08 B INR, và thấp hơn 2.51% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 23.31 B INR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY