Chỉ số Nifty 50

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Giới thiệu về Chỉ số Nifty 50

NIFTY 50 là chỉ số chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). NIFTY 50 theo dõi hiệu suất của 50 cổ phiếu hàng đầu theo vốn hóa thị trường từ 13 lĩnh vực của nền kinh tế Ấn Độ. Với số lượng công ty tương đối nhỏ như vậy trong chỉ số, NIFTY 50 vẫn chiếm hơn 60% vốn hóa thị trường thả nổi tự do của các cổ phiếu được niêm yết trên NSE và đóng vai trò là chuẩn mực cho danh mục quỹ và quỹ chỉ số. Danh sách các thành phần của Chỉ số NIFTY 50 được lên lịch lại 6 tháng một lần.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh