ASSOCIATED BUS COMPANY PLCASSOCIATED BUS COMPANY PLCASSOCIATED BUS COMPANY PLC

ASSOCIATED BUS COMPANY PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ABCTRANS nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ASSOCIATED BUS COMPANY PLC

Tổng tài sản của ABCTRANS trong Q4 23 là 7.23 B NGN, tăng 8.76% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 12.20% trong Q4 23 tới 6.54 B NGN.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: NGN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY