BETA GLASS PLCBETA GLASS PLCBETA GLASS PLC

BETA GLASS PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BETAGLAS nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính BETA GLASS PLC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của BETAGLAS là 0.57. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 2.71. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 793.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: NGN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ