DANGOTE SUGAR REFINERY PLCDANGOTE SUGAR REFINERY PLCDANGOTE SUGAR REFINERY PLC

DANGOTE SUGAR REFINERY PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DANGSUGAR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DANGOTE SUGAR REFINERY PLC

Doanh thu của DANGOTE SUGAR REFINERY PLC trong năm ngoái lên tới 441.45 B NGN, phần lớn trong số đó — 426.45 B NGN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Sugar - 50kg, năm trước mang lại 390.99 B NGN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DANGOTE SUGAR REFINERY PLC 441.45 B NGN, và năm trước đó — 403.25 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia