Home Depot, Inc. (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HD nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Home Depot, Inc. (The)

Tổng tài sản của HD trong Q4 23 là 76.53 B USD, tăng 1.26% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 1.81% trong Q4 23 tới 75.49 B USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY