International Business Machines CorporationInternational Business Machines CorporationInternational Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

182.630.00 0.00%
Các chuyên gia 18 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho IBM có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 22 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho IBM trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS IBM trong quý vừa qua là 1.68 USD mặc dù ước tính là 1.60 USD. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 2.19 USD. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của International Business Machines Corporation để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu International Business Machines Corporation dự kiến sẽ đạt ‪15.62 B‬ USD. Hãy xem doanh thu và thu nhập của International Business Machines Corporation để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của IBM182.63 USD với giá ước tính tối đa là 215.00 USD và giá ước tính tối thiểu là 130.00 USD. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem International Business Machines Corporation biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức IBMtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 22 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu IBM trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng trung tính, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là trung tính. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.