International Business Machines CorporationInternational Business Machines CorporationInternational Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IBM nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

International Business Machines Corporation (IBM) là một công ty công nghệ. Công ty hoạt động thông qua năm lĩnh vực: Giải pháp nhận thức, Dịch vụ kinh doanh toàn cầu (GBS), Dịch vụ công nghệ & Nền tảng đám mây, Hệ thống và Tài chính toàn cầu. Phân khúc Giải pháp nhận thức cung cấp một loạt các khả năng, từ phân tích mô tả, dự đoán và phân tích đến các hệ thống nhận thức. Giải pháp nhận thức bao gồm Watson, một nền tảng điện toán nhận thức có khả năng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, xử lý dữ liệu lớn và học hỏi từ các tương tác với con người và máy tính. Phân khúc GBS cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý ứng dụng và dịch vụ xử lý toàn cầu. Phân khúc Dịch vụ Công nghệ & Nền tảng đám mây cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Phân khúc Hệ thống cung cấp cho khách hàng các công nghệ cơ sở hạ tầng. Phân khúc tài chính toàn cầu bao gồm tài chính khách hàng, tài trợ thương mại, tái sản xuất và tiếp thị lại.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hiện không có sẵn dữ liệu
Hiện không có dữ liệu vốn hóa thị trường, doanh thu hay thu nhập ròng để hiển thị.
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

IBM không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty