International Business Machines Corporation

IBMNYSE
IBM
International Business Machines CorporationNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IBM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của International Business Machines Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IBM là 134.145B USD. EPS TTM của công ty là 1.42 USD, tỷ suất cổ tức là 4.45% và P/E là 108.44. Ngày thu nhập tiếp theo của International Business Machines Corporation là 25 Tháng 1, ước tính là 3.58 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu