Nordic American Tankers Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAT nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của Nordic American Tankers Limited trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của NAT trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.04 USD trong khi ước tính là 0.04 USD, gây bất ngờ đến 13.00%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 48.04 M USD mặc dù con số ước tính là 47.47 M USD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.12 USD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 67.65 M USD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của NAT trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên