Nordic American Tankers Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Nordic American Tankers Limited

Doanh thu của Nordic American Tankers Limited trong năm ngoái lên tới 168.80M USD, phần lớn trong số đó — 296.81M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Spot Charter, năm trước mang lại 170.24M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Global — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Nordic American Tankers Limited 339.34M USD, và năm trước đó — 191.07M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia