MANAWA ENERGY LTD NPVMANAWA ENERGY LTD NPVMANAWA ENERGY LTD NPV

MANAWA ENERGY LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MNW nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MANAWA ENERGY LTD NPV

Tổng tài sản của MNW trong H1 23 là 2.18 B NZD, tăng 3.74% so với kỳ trướcH2 22. Và tổng nợ phải trả tăng 1.48% trong H1 23 tới 847.84 M NZD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: NZD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY