STRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER ASTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER ASTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A

STRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu STRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A

Doanh thu của STRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A trong năm ngoái lên tới 71.10 M NZD, phần lớn trong số đó — 68.42 M NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Stride Property Limited, năm trước mang lại 62.60 M NZD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại STRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A 94.39 M NZD, và năm trước đó — 90.11 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia