BAVARIAN NORDIC A/S

BAVA OMXCOP
BAVA
BAVARIAN NORDIC A/S OMXCOP
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BAVA báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BAVARIAN NORDIC A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BAVA là 20.306B. Ngày thu nhập tiếp theo BAVARIAN NORDIC A/S là 12 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền