DANSKE BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DANSKE nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của DANSKE BANK A/S trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của DANSKE trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 6.70 DKK trong khi ước tính là 6.39 DKK, gây bất ngờ đến 4.82%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 13.83 B DKK mặc dù con số ước tính là 13.89 B DKK. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 6.63 DKK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 13.99 B DKK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của DANSKE trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên